zpět na úvodní stránku

Programový přehled

Rámcový program

Podrobný program

3. listopadu 2022 – Hlavní sál: ZENIT

08.30–10.00

1. Pokroky v endoskopii luminální i extralumináloní

  Předsednictvo: Radan Keil, Zdena Zádorová, Jan Martínek
08.30–08.45 Jan Šťovíček (FN Motol): Limity AI v endoskopii
08.45–09.00 Zuzana Vacková (ÚVN Praha): Jak predikovat efekt endoskopické léčby poruch motility jícnu a žaludku?
09.00–09.15 Štěpán Suchánek (ÚVN Praha): Limity endoskopické léčby časných neoplázií kolon
09.15–09.30 Jan Král (IKEM Praha): Jak přispěje endoskopie v léčbě obesity?
09.30–09.45 Rastislav Husťak (Fakultná nemocnica Trnava, Slovensko): Expanze endoskopie: EUS-navigované výkony
09.45–10.00 Radan Keil (FN Motol): EFTRD – indikace, technika, komplikace
 
10.00–10.30 přestávka s občerstvením
 

10.30–12.00

2. Vyzvané přednášky: Žhavé aktuality a výzvy

  Předsednictvo: Cyril Höschl, Julius Špičák
10.30–10.50 Cyril Höschl (Národní ústav duševního zdraví Klecany): Duševní zdraví v době krizí
10.50–11.10 Pavel Dlouhý (Masarykova nemocnice Ústí nad Labem): Etické a neetické souvislosti COVID-19 aneb kdo za to může
11.10–11.30 Petr Popov (VFN Praha): Závislosti v dobách krizí
11.30–11.50 Jan Šedivý (ČVUT Praha): Kam nás posune umělá inteligence?
 
12.00–13.30 polední přestávka s obědem
firemní sympozium
MSD
 

13.30–15.00

3. Zásadní i hraniční onkologická témata

  Předsednictvo: Jan Petruželka, Zuzana Vacková, Jan Novotný
13.30–13.45 Matthias Löhr (Karolinska Institute Stockholm, Sweden): How to screen IAR and IPMN: Imaging and biomarkers
13.45–14.00 Luboš Petruželka (VFN a ÚVN Praha): Personifikovaná onkologie
14.00–14.15 Jan Novotný (IKEM Praha): Pokroky v onkologických biomarkerech
14.15–14.30 Štěpán Suchánek (ÚVN Praha): Screening kolorektálního karcinomu v ČR: Historie, současnost, budoucnost
14.30–14.45 Daniel Langer (ÚVN Praha): Roboticky asistovaná léčba kolorektálních malignit
14.45–15.00 Tomáš Hucl (IKEM Praha): Variabilita premaligních lézí pankreatu
 
15.00–16.20 přestávka s občerstvením
firemní sympozium
AbbVie
 

16.20–17.55

4. Pancreas: Obtížná projekce výzkumu do reality

  Předsednictvo: Martin Oliverius, Sylvia Dražilová, Bohuš Bunganič
16.20–16.40 Ido Wolf (Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel): GI oncology: advances and future
16.40–16.55 Nadir Arber (Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel): Liquid biopsy for pancreatic cancer screening
16.55–17.10 Martin Oliverius (FNKV Praha): Chirurgická léčba: kdy, kde a jak
17.10–17.25 Miroslav Zavoral, Bohuš Bunganič (ÚVN Praha): Prevence karcinomu pankreatu – přání či realita
17.25–17.40 Karel Mareš (Nemocnice Na Homolce Praha): Pankreatické cystické léze: kdy nesledovat, co sledovat a kdy operovat
17.40–17.55 Julius Špičák (IKEM Praha): Léčba akutní pankreatitidy: z laboratoře do klinické praxe
 

3. listopadu 2022 – Paralelní sál 1: VIRGO

08.30–10.00

5. Transplantace jater – veleúspěšný projekt

  Předsednictvo: Jiří Froněk, Lubomír Skladaný, Pavel Taimr
08.30–08.48 Pavel Taimr (IKEM Praha): Novinky v transplantaci jater z pohledu hepatologa
08.48–09.06 Jiří Froněk (IKEM Praha): Novinky v transplantaci jater z pohledu chirurga
09.06–09.24 Ľubomír Skladaný (FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko): Frialty in liver cirrhosis
09.24–09.42 Klára Chmelová (IKEM Praha): Transplantace jater pro ACLF
09.42–10.00 Lukáš Bajer (IKEM Praha): Transplantace jater pro PSC: role IBD
 
10.00–10.30 přestávka s občerstvením
 

10.30–12.00

6. Pokroky v diagnostice a léčbě funkčních poruch

  Předsednictvo: Jan Martínek, Marika Zakuciová, Jiří Dolina
10.30–10.45 Jiří Dolina (FN Brno), Jiří Vlček (FNUSA Brno): Vybrané kazuistiky AND (anorektální dysfunkce)
10.45–11.00 Jan Martínek (IKEM Praha): Gastroparéza a její endoskopická léčba
11.00–11.15 Henriette Heinrich (University of Zurich, Switzerland): How anorectal manometry can help patient's management
11.15–11.30 Karel Lukáš (VFN Praha): CAPS (centrally mediated abdominal pain syndrome) – realita a skutečnost
11.30–11.45 Pavel Kohout (FTN Praha): Jak testovat potravinové intolerance
11.45–12.00 Kristina Hugová (IKEM Praha): Endomikroskopie a možnosti diagnostiky alergií
 
12.00–13.30 polední přestávka s obědem a firemní sympozia
 

13.30–15.00

7. Hepatologie: Jak optimalizovat screening

  Předsednictvo: Radan Brůha, Soňa Fraňková, Jan Šperl
13.30–13.48 Radan Brůha (VFN Praha): Screening NAFLD/NASH
13.48–14.06 Václav Šmíd (VFN Praha): Screening HCC
14.06–14.24 Jan Šperl (IKEM Praha): Screening akutních porfyrií: správná diagnóza za 10 let
14.24–14.42 Soňa Fraňková (IKEM Praha): Pacienti s HCV mezi námi a jak je odhalit
14.42–15.00 Jan Šperl (IKEM Praha): Úloha alkoholu v dějinách lidstva: někdy zachránce, jindy zabiják
 
15.00–16.20 přestávka s občerstvením
firemní sympozium
sobi
 

16.20–18.05

8. Nespecifické střevní záněty: Přehledně od A do Z

  Předsednictvo: Jana Koželuhová, Karel Lukáš, Vladimír Zbořil
16.20–16.38 Jan Šťovíček (FN Motol Praha): Diagnostika – neinvazivní sledování aktivity
16.38–16.56 Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová (FN Brno): Nové molekuly, nové přístupy
16.56–17.14 Jana Koželuhová (FN Plzeň): Nutriční terapie
17.14–17.32 Pavel Drastich (IKEM Praha): Střevní infekce a idiopatické střevní záněty
17.32–17.50 Zdena Zádorová (FNKV Praha): Variabilita mimostřevních projevů
17.50–18.05 Jana Koželuhová (FN Plzeň): Klinické zkušenosti s vedolizumabem v terapii Crohnovy choroby
podporované sdělení
Takeda
 

3. listopadu 2022 – Paralelní sál 2: LEO

10.30–12.00

9. Pokroky v zobrazovacích metodách

  Předsednictvo: Halima Gottfriedová, Jan Šťovíček, Pavel Wohl
10.30–10.45 Halima Gottfriedová (IKEM Praha): Multiparametrický ultrazvuk jater
10.45–11.00 Pavel Taimr (IKEM Praha): Kontrastní sonografie u ložiskových procesů jater
11.00–11.15 Pavel Wohl (IKEM Praha): Endosonograficky navigovaná aspirační biopsie trávicího traktu – současný pohled
11.15–11.30 Darina Cupalová (IKEM Praha): Pohled radiologa na echinokokózu jater
11.30–11.45 Marie Buncová (IKEM Praha): Scintigrafické stanovení evakuace žaludku
11.45–12.00 Milan Hájek (IKEM Praha): Použití metody neuronových sítí pro identifikaci NASH u pacientů po transplantaci jater na základě 1H MR spektroskopie jater
 
12.00–13.30 polední přestávka s obědem a firemní sympozia
 

13.30–15.00

10. Sekce endoskopických sester

  Předsednictvo: Andrea Brucknerová, Marcela Gabrielová, Petra Absolonová
13.30–13.43 Jana Honnerová, Jan Král (IKEM Praha): Umělá inteligence v endoskopii
13.43–13.56 Jana Haasová, Ladislav Kojecký (KNTB Zlín): Akutní endoskopie v KNTB
13.56–14.09 Petra Absolonová, Jaroslav Maceček (MOÚ Brno): Napříč pracovišti – krátký ERCP systém
14.09–14.22 Marcela Gabrielová, Ladislav Kojecký (KNTB Zlín): Kazuistika ze Zlína
14.22–14.35 Milena Nociarová, Evžen Machytka (Asclepiades Havířov): Bariatrie – Studie BIB 2021
14.35–14.48 František Dolák (JU České Budějovice): Simulační metoda ve výuce ošetřovatelských předmětů
14.48–15.00 Andrea Brucknerová (IKEM Praha): Je opravdu nutné celoživotně se vzdělávat?
 
15.00–16.20 přestávka s občerstvením a firemní sympozia
 

16.20–17.50

11. Volná sdělení

16.20–16.30 Zuzana Rébeková (IKEM Praha): Alela PNPLA3 rs738409 G zvyšuje riziko jaterní cirhózy u heterozygotů SERPINA1 MZ
16.30–16.40 Jana Jarošová (IKEM Praha): Perforace duodena způsobená vycestovaným biliárním stentem
16.40–16.50 Veronika Pítová (IKEM Praha): Preemptivní léčba glekaprevirem a pibrentasvirem zabrání přenosu HCV infekce od HCV pozitivních dárců orgánů
16.50–17.00 Jiří Dolina (FN Brno): Anorektální dysfunkce – vybrané kazuistiky
17.00–17.10 Dagmar Šimková (IKEM Praha): Retrospektivní analýza dlouhodobého vlivu gastroezofageálního refluxu na pacienty po POEM
17.10–17.20 Mojmír Hlavatý (IKEM Praha): Transplantace jater pro primární sklerotizující cholangitidu – výsledky různých indikačních skupin pacientů transplantovaných v IKEM
17.20–17.30 Ivana Cibulková (FNKV): Použití fekální bakterioterapie (transplantace stolice) u kriticky nemocných pacientů
17.30–17.40 Štěpán Hlava (FN Motol): Demyelinizační onemocnění u nespecifických střevních zánětů v souvislosti s biologickou léčbou
17.40–17.50 Martin Wasserbauer (FN Motol): Účinnost a bezpečnost covid očkování u pacientů s IBD
 

4. listopadu 2022 – Hlavní sál:  ZENIT

08.30–14.00

12. Live Endoscopy

08.30–10.00

Live Endoscopy – část 1

Předsednictvo: Julius Špičák, Radan Keil, Radan Brůha, Pavel Drastich

08.30–09.40 živé přenosy z IKEM 1
09.40–10.00 Heiko Pohl (Dartmouth Hitchcock Medical Center, USA): Green endoscopy
   
10.00–10.30 přestávka s občerstvením
   

10.30–12.00

Live Endoscopy – část 2

Předsednictvo: Jan Martínek, Eduard Veselíny, Filip Závada, Pavel Drastich

10.30–11.40 živé přenosy z IKEM 2
11.40–12.00 Eduard Veselíny (Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovensko): Endoskopická léčba ampulárních lézí duodena
   
12.00–12.45 polední přestávka s obědem
   

12.45–14.30

Live Endoscopy – část 3

Předsednictvo: Stanislav Rejchrt, Štěpán Suchánek, Zuzana Vacková, Pavel Drastich

12.45–13.00 Nadir Arber (Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel): Chemoprevention: A Perspective of 20 years
13.00–14.30 živé přenosy z IKEM 3

 

Poslední aktualizace 3. listopadu 2022.
Změna programu vyhrazena.

SEKRETARIÁT KONGRESU
registrace účastníků, koordinace odborného programu
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
telefon: +420 284 001 444
e-mail: kongrescga2022@guarant.cz | web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.