zpět na úvodní stránku

Firemní sympozia a podporovaná sdělení

 

 

Čtvrtek, 3. 11. 2022, 12.30–13.30

Sál ZENIT

MSD sympozium

Přednášející:

Jan Šťovíček (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol)
Hepatitida C – zatím neukončený příběh

Martin Wasserbauer (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol)
Infliximab a co nového…
 

 

 

Čtvrtek, 3. 11. 2022, 15.00–15.30

Sál ZENIT

AbbVie sympozium

Přednášející:

prim. MUDr. Jana Koželuhová (Fakultní nemocnice Plzeň)
Jak na slizniční zhojení? STRIDE-II a klinické implikace
 

 

 

Čtvrtek, 3. 11. 2022, 15.00–15.45

Sál VIRGO

Trombocytopenie a cirhózy. Změna pravidel. Avatrombopag.

Předsedající: MUDr. Jan Šťovíček (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol)

Přednášející:

MUDr. Soňa Fraňková (Klinika hepatogastroenterologie IKEM)
Prevence krvácení u pacientů s cirhózou – doporučené postupy a nové možnosti léčby
 

 

 

Čtvrtek, 3. 11. 2022, 17.50–18.05

Sál ZENIT

Klinické zkušenosti s vedolizumabem v terapii Crohnovy choroby

Přednášející:

prim. MUDr. Jana Koželuhová (Fakultní nemocnice Plzeň)

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
registrace účastníků, koordinace odborného programu
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
telefon: +420 284 001 444
e-mail: kongrescga2022@guarant.cz | web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.