Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

Akce Prague Endoscopy Days se tohoto roku měla uskutečnit v lednu. Z pochopitelných důvodů – epidemiologické situace se akce v daném termínu neuskutečnila, nicméně v žádném případě nechceme, aby česká gastroenterologická a endoskopická odborná komunita zůstala o významný prezentační a edukační počin ochuzena. Vždy je obtížné sladit náhradní termín s akcemi jinými, a proto jsme zvolili jako náhradu počátek listopadu (3. a 4. listopadu 2022) a spojili tuto akci s akcí Pražské podzimní gastroenterologické dny. Tomu jsme i přizpůsobili název kongresu, který se bude jmenovat Pražské podzimní gastroenterologické dny & Prague Endoscopy Days.

Ambice akce, tj. uspořádat endoskopický přenos nejvyšší úrovně doplněný přednáškami a účastí špičkových zahraničních odborníků setrvávají a rozměru akce pochopitelně bude odpovídat i režie.

Cílem kongresu Pražské podzimní gastroenterologické dny & Prague Endoscopy Days je zorganizovat nejširší oborovou platformu s účastí gastroenterologů, hepatologů, chirurgů i praktických lékařů, výzkumníků i kliniků za účelem prezentace nových poznatků a široké diskuze nad zásadními klinickými problémy i výzkumnými aktivitami. Nebudou chybět zahraniční experti, Hands on kurzy, program sester, volná sdělení a videopřenosy.

Budeme těšit na setkání a doufáme, že jej pandemie nezhatí.

Radan Keil
Julius Špičák

 

  

SEKRETARIÁT KONGRESU
registrace účastníků, koordinace odborného programu
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
telefon: +420 284 001 444
e-mail: kongrescga2022@guarant.cz | web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.